02-408-3872-4
จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 เสาร์ 08:00-17:00
  About UsProductsOur ClientsContact Us
   
 


บริษัทเหล็กสยามพาณิชย์
ก่อตั้งเมือปี 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเหล็กแผ่นและแปรรูปเหล็กแผ่น โดยการตัดตามขนาด ต่อมาได้ขยายธุรกิจ โดยการเปิดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเริ่มจากนำเข้าเหล็กแผ่นดำ และเหล็กม้วนดำเรื่อยมา โดยผลดำเนินงาน เติบโตขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

ต่อมาได้รับความไว้ใจจากทางกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด หรือในนามโรงงาน SSI ได้แต่งตั้งให้ทางบริษัทเหล็กสยาม เป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นเพื่อรองรับและและขยายธุรกิจ และเพื่อทดแทนการนำเข้า และให้ครอบคลุมกับความต้องการในประเทศ ที่ขยายตัวมากขึ้น

ผลงาน ณ ปัจจุบัน บริษัทมียอดผลิตและจำน่ายรวมเป็น 600,000 ตัน/ปี โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท สะท้อนถึงนโยบายการบริหารงานดำเนินงานที่มีศักยภาพ รวมถึงการบริหารจัดการผนวกกับความทุ่มเทมุ่งมั่น และร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานทุกคน
 
   


บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
75 ซอยเทียนทะเล 30 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทรศัพท์ 02-408-3872-4 โทรสาร 02-408-3870-1 อีเมล์ info@lheksiamsteel.com