02-408-3872-4
จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00 เสาร์ 08:00-17:00
  HomeAbout UsProductsOur ClientsContact Us
   
 

บริษัทเหล็กสยามพาณิชย์จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2538 เพื่อจัดจำหน่ายเหล็กแผ่น และรูปพรรณเหล็กแผ่น โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ในรูปสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการการที่ดี เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจของลูกค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการขนส่ง และกระจายสินค้า รวมถึงการแปรรูป และผลิตสินค้า โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักร เทศโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ และพัฒนาคุณภาพได้ดีและรวดเร็วขึ้น บริษัทมีนโยบายการขยายงานที่จะเพิ่มเครื่องจักรมากขึ้น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

บริษัทมีผลิตภัณท์และบริการ 4 ประเภท

1. เป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กชนิดต่างๆ
2. เป็นผู้ผลิตและแปรรูปสินค้า
3. ศูนย์บริการตัดเหล็ก
4. นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเกรดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • ใบรับรองคุณภาพ SDM
  • ใบรับรองคุณภาพ SSI
  • ใบรับรองคุณภาพ BSM
  • ใบรับรองคุณภาพ GSTEEL
 
   


บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
75 ซอยเทียนทะเล 30 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม 10150
โทรศัพท์ 02-408-3872-4 โทรสาร 02-408-3870-1 อีเมล์ info@lheksiamsteel.com